Voorspel de toekomst door deze te maken

Diensten

InnoTact ontwikkelt Life Sciences bedrijvigheid:


Een nieuw Product

U ziet kansen voor het ontwikkelen van een nieuw product of nieuwe dienst in de Life Sciences. U heeft ambitie en beschikt over innovatieve technologie en expertise. Het gaat u om het verbeteren van een bestaand product of om het ontwikkelen van een nieuw product of nieuwe toepassing waarmee u nieuwe markten betreedt. U wilt dit zelf doen of samenwerken met derden.

Voorbeelden:

tno  TNO Kwaliteit van Leven heeft een nieuw mogelijk kansrijk genomics-based technologieplatform ontwikkeld voor het snel identificeren en karakteriseren van micro-organismen.
Lees meer

 medsciences Op verzoek van MedSciences Capital en Biogeneration Ventures verkent InnoTact de marktkansen voor een innovatieve vinding op het gebied van mucosale toediening van vaccins.

 tcnn Het technologiecentrum Noord-Nederland verzoekt InnoTact om een geheel nieuwe innovatiescan te ontwikkelen die wordt ingezet voor het verkennen en duiden van incrementele en meer radicale innovaties in het midden- en kleinbedrijf.
Lees meer
 

Een nieuwe Strategie

U ziet dat uw organisatie of regio meer in zich heeft dan er nu uit komt. Uw huidige strategie kan aangescherpt en meer innovatief en toekomstgericht worden. U wilt meer bereiken met minder middelen, openstaan voor nieuwe markten. Inspelen op technologische of maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Een ding is zeker: uw organisatie is toe aan de volgende fase in de ontwikkeling.

Voorbeelden:

 bom De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, in samenwerking met LIOF en Syntens, verzoeken InnoTact een strategie te ontwikkelen voor de versterking van de biomedische bedrijvigheid in Zuid-Nederland.
Lees meer
 
 nom  De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij verzoekt InnoTact om de kansen op het gebied van Bioprocessing in kaart te brengen en een strategie te ontwikkelen.
Lees meer metropool  Op verzoek van de Metropoolregio Amsterdam werkt InnoTact een lange termijn strategie voor de ontwikkeling van de Life Sciences sector uit.
Lees meer

 

Een nieuwe Onderneming

U ziet kansen voor een nieuwe, innovatieve onderneming of organisatie. U wilt deze zelfstandig of in samenwerking met derden opzetten. De nieuwe onderneming biedt Life Sciences producten of diensten aan. Het kan gaan om een private of publieke organisatie of om een publiek-private samenwerking die zich bijvoorbeeld richt op onderzoek en innovatie in de Life Sciences.

Voorbeelden:

 tu delft De TU Delft verzoekt InnoTact het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van een nieuw nationaal instituut ' Organ-on-Chip'. InnoTact werkt in samenwerking met derden een businessplan, consortiumovereenkomst en groeistrategie uit.

 ccc Op verzoek van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij ontwerpt InnoTact een nieuwe organisatie die zich richt op grensverleggende innovaties op het gebied van koolhydraten. In samenwerking met een groeiend aantal bedrijven en kennisinstellingen werkt InnoTact een blauwdruk voor de nieuwe organisatie: organisatiestructuur, businessplan.
Lees meer

 unilever Unilever verzoekt InnoTact de marktkansen te verkennen voor het verzelfstandigen van een expertisecentrum binnen de multinational.
Lees meer

 

Connect

Tell-a-friend

CONTACT

INNOTACT CONSULTING BV

Tel: 06 5155 8068
Tel: 033 434 0404

E vandongen@innotact.nl