Nieuwe onderzoekvisie "Mastering the Plant"

In samenwerking met brancheorganisatie Plantum en TKI Uitgangsmaterialen hebben wij in de afgelopen maanden de nieuwe Nederlandse Strategische Onderzoekvisie Plantaardige Uitgangsmaterialen "Mastering the Plant" opgesteld. 

De visie "Mastering the Plant" gaat uit van de belangen van de Nederlandse samenleving en de betrokken onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. De visie stuurt aan op de ontwikkeling van een nationale kennisbasis die zich ten doel stelt om 'de plant' op metaniveau te doorgronden. Vanuit de verkregen inzichten en kennis kan de ontwikkeling van de plant worden gestuurd. Het programma "Mastering the Plant" bouwt voort op lopend onderzoek en vraagt om een extra investering van 250 miljoen euro over een periode van 10 jaar. Met het programma wordt tevens de benodigde IT infrastructuur (in datahubs) veiliggesteld en worden nieuwe curriculae ontwikkeld voor de 'next generation scientist'. Het programma vraagt ook om het opzetten van een nieuw KNAW instituut 'Plant' en om de versterking van de dialoog met de samenleving. 

"Mastering the Plant" wordt binnenkort gepubliceerd. 

Connect

Tell-a-friend

CONTACT

INNOTACT CONSULTING BV

Tel: 06 5155 8068
Tel: 033 434 0404

E vandongen@innotact.nl