LabForRent nieuwe online marktplaats labruimte

Op 20 mei j.l. live gegaan: www.LabForRent.nl, een efficiente, online marktplaats voor laboratoriumruimte en bijbehorende voorzieningen en diensten. LabForRent BV is een startup van InnoTact en Arthur Tutein Nolthenius. 

Sharing is caring, een veel gehoorde term die volledig past bij de huidige deeleconomie. LabForRent werkt ook vanuit die deelgedachte, specifiek gericht op laboratoria. Nederland heeft een duidelijke overcapaciteit aan laboratoriumruimte. Verhuren ligt dan voor de hand en kan aantrekkelijk zijn voor zowel de huurder (die niet hoeft te investeren in nieuwbouw) als de verhuurder. LabForRent heeft een concept ontwikkeld om leegstand tegen te gaan. Haar recent gelanceerde online platform www.LabForRent.nl zet aan tot het gebruiken en delen van laboratoriumruimte, samenwerking en een bundeling van innovatiekracht. Startende en groeiende bedrijven vinden op LabForRent het overzicht van te huren laboratoria in Nederland. De verhurende partij bestaat veelal uit science parken, incubatoren, kennisinstellingen én bedrijven. Ons platform moet bovenal de innovatie in Life Sciences stimuleren door samenwerking.

Hoe het werkt
Bedrijven die op zoek zijn naar labruimte vinden op het platform van LabForRent een actueel overzicht van beschikbare laboratoria, voorzieningen en ondersteunde diensten voor tijdelijk of langdurig gebruik. De site is gebruiksvriendelijk en stelt de bezoeker in staat het aanbod volledig te filteren aan de hand van zijn wensen. Vervolgens neemt de potentiële huurder contact op met de verhuurder, dus zonder tussenkomst van derden. Huurders kunnen gratis gebruik maken van de online marktplaats van LabForRent. Verhuurders kunnen tegen betaling adverteren. Het platform biedt verhuurders uitstekende mogelijkheden om zich onderscheidend te profileren. 

We voorzien een snelle groei
LabForRent duikt in een nichemarkt, waar nog geen oplossing voor was. We hebben de afgelopen periode veel tijd gestoken in het onder de aandacht brengen van de website bij belanghebbenden. Dat zien we terug in de bezoekersaantallen. Op basis van de huidige resultaten voorziet LabForRent dan ook een snelle groei van het aanbod binnen de Life Sciences en aanverwante sectoren. Momenteel verkennen we de mogelijkheden om de diensten uit te breiden met hoogwaardige laboratoriumapparatuur, technische expertise en contractonderzoek. LabForRent verwacht de komende jaren uitbreiding naar Europese landen als België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Om die reden is de website meertalig opgezet.  

Logo LabForRent DEF RGB groot

Connect

Tell-a-friend

CONTACT

INNOTACT CONSULTING BV

Tel: 06 5155 8068
Tel: 033 434 0404

E vandongen@innotact.nl