InnoTact ontwikkelt samenwerkingsstructuur voor VWS

Antibioticaresistentie is een toenemend probleem voor de volksgezondheid. Innovatie en ontwikkeling van (alternatieven voor) antibiotica zijn belangrijke onderdelen  van de  aanpak antibioticaresistentie. Een intern rapport van het ministerie van VWS wijst op mogelijkheden om de nationale infrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe antibiotica te verbeteren. De Minister van VWS beoogt de samenwerking  tussen de Nederlandse onderzoekinstellingen en bedrijven op dit gebied te versterken.

De Minister heeft de wens uitgesproken om te komen tot  een nationaal co√∂rdinerende structuur die publieke en private instellingen en betrokken projecten en initiatieven verbindt, co√∂rdineert en vertegenwoordigt. De voorziene structuur heeft een sturende rol bij het onderzoek en draagt zorg voor afstemming van fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek.

Het ministerie heeft InnoTact Consulting BV verzocht om de contouren van de samenwerkingsstructuur uit te werken.

Zie ook de publicatie in de Update Health Holland.

Connect

Tell-a-friend

CONTACT

INNOTACT CONSULTING BV

Tel: 06 5155 8068
Tel: 033 434 0404

E vandongen@innotact.nl