Gezamenlijke voorstudie Informatieplatform AMR

Resistentie tegen antibiotica is wereldwijd een groeiend probleem. Dat onderstreept het belang aan kennisuitwisseling tussen iedereen die beroepsmatig te maken heeft met anti-microbiële resistentie, hierna te noemen: AMR. Voorstudie Informatieplatform AMR verkent de behoefte aan een informatieplatform. U helpt ons enorm door het invullen van een vragenlijst. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 14 oktober. Het beantwoorden van de vragen neemt maximaal 5 minuten in beslag. Ga direct naar de vragenlijst.

De achtergrond
De beheersing van AMR is een uitdaging van formaat. Alleen al in Nederland zijn tienduizenden professionals hier in meerdere of mindere mate bij betrokken. In de gezondheidszorg, veehouderij, voeding- en zuivelsector, land- en tuinbouw en in de water- en milieusector. Maar evenzogoed bij onderzoeksinstellingen en de overheid. Voorstudie Informatieplatform AMR heeft de ambitie een platform op te zetten voor kennisuitwisseling over dit onderwerp. Dat doen we in samenwerking met 10 Nederlandse overheidsinstellingen en bedrijven. 

Over het platform
Het platform moet professionals gericht informeren over actualiteiten op het gebied van AMR. Maar het is ook een portaal dat toegang biedt tot alle bestaande informatie en onderlinge uitwisseling daarvan mogelijk maakt. Door middel van deze korte vragenlijst toetsen we de behoefte aan een dergelijk platform onder Nederlandse professionals die inhoudelijk, beleidsmatig of bestuurlijk te maken hebben met AMR. We verspreiden de lijst binnen onze eigen netwerken en via social media. 

We houden iedereen die de vragenlijst invult op de hoogte van de verkregen resultaten.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet, mede namens betrokken organisaties,

Maarten van Dongen
Projectleider Voorstudie Informatieplatform AMR

Ga naar de vragenlijst.

Connect

Tell-a-friend

CONTACT

INNOTACT CONSULTING BV

Tel: 06 5155 8068
Tel: 033 434 0404

E vandongen@innotact.nl