Nieuwe cursus antibioticaresistentie

Nieuwe cursus over antibioticaresistentie op 23, 30 november en 7 december a.s. in ‘De Twee Marken’ in Maarn voor mensen werkzaam in de sectoren Gezondheid, Voeding en Milieu. De cursus is opgezet door AMR Insights en biedt in korte tijd de nodige verdieping op het gebied van bacteriën, antibiotica en resistentie.

Antibioticaresistentie snelgroeiend mondiaal probleem
Antibioticaresistentie, ook wel AMR genoemd, is een snelgroeiend, mondiaal probleem. Nu al overlijden jaarlijks wereldwijd 700.000 mensen aan de gevolgen van resistentie. In Europa gaat het jaarlijks om 25.000 sterfgevallen en bedragen de kosten inmiddels € 1.5 miljard. Bacteriën kunnen tegen één of meerdere antibiotica resistent worden. Hierdoor wordt de behandeling van infectieziekten en andere medische ingrepen bemoeilijkt of zelfs onmogelijk.

Informatie van doorslaggevend belang: AMR Insights
“Informatie is van doorslaggevend belang in de Europese strijd tegen microbiële resistentie” stelt Dr Maarten van Dongen, initiatiefnemer van AMR Insights. Microbiële resistentie vraagt om toenemende alertheid en het snel kunnen inspelen op opkomende resistenties en nieuw beschikbare middelen en testen. Met die doelstelling is AMR Insights in november 2017 gestart. Van Dongen bundelt met AMR Insights de krachten van 10 Nederlandse organisaties, waaronder TNO, STOWA, DeltaRes, KNMvD, CeSAM (UMCG, RUG) en Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

De nieuwe cursus
AMR Insights geeft op 23, 30 november en 7 december a.s. de interactieve opgezette cursus microbiële resistentie waar antibioticaresistentie uitgebreid aan bod komt. De cursus is opgezet in samenspraak met brancheverenigingen als ZLTO, NEPLUVI, NZO, COV en AVINED. De cursus voorziet in de behoefte van professionals die inhoudelijk, bestuurlijk of beleidsmatig met microbiële resistentie te maken hebben. Meer informatie over de AMR Insights cursus.

AMR Insights Logo 01


Connect

Tell-a-friend

CONTACT

INNOTACT CONSULTING BV

Tel: 06 5155 8068
Tel: 033 434 0404

E vandongen@innotact.nl